Bitki korumada dünya markası...

Ürünler

Ürünler Icon
Rainbow Agro Ürün Yelpazesi

Rainbow Global Ürün Kategorileri


Herbist
Herbisit

Fungisit
Fungisit

İnsektisit
İnsektisit

Bitki Gelişim Düzenleyici
BGD

Biyopestisit
Biyopestisit

Bitki Besleme
Bitki Besleme

2,4-D 2-EHE +Florasulam  Flazasulfuron Mesotrione +Nicosulfuron + Terbuthylazine
Aclonifen Florasulam Mesotrione + S-Metolachlor +Terbuthylazine
Aminopyralid Florasulam + MCPA-isooctyl + Mesosulfuron-methyl Metamitron
Aminopyralid + Clopyralid Florasulam + Pinoxaden Metazachlor
Aminopyralid + Fluroxypyr Fluazifop-P-butyl Metribuzin
Bensulfuron-methyl + Pretilachlor Flufenacet Napropamide
Bensulfuron-methyl + Quinclorac Flumioxazin Nicosulfuron + Rimsulfuron
Bentazone + MCPA Fluometuron Nicosulfuron 
Bentazone  Flurochloridone Oxyfluorfen + Pendimethalin
Carfentrazone-ethyl Fluroxypyr Oxyfluorfen 
Carfentrazone-ethyl + Fluroxypyr Fluroxypyr + Mesotrione + Nicosulfuron Pendimethalin + S-Metolachlor
Clethodim  Foramsulfuron Pendimethalin 
Clodinafop-propargyl Foramsulfuron +Iodosulfuron-methyl-sodium + Thiencarbazone-methyl Penoxsulam
Clodinafop-propargyl + Pinoxaden Glufosinate-ammonium + Glyphosate Pinoxaden
Clomazone + Flumioxazin Glufosinate-ammonium + Oxyfluorfen Pretilachlor 
Clomazone  Glufosinate-ammonium + S-metolachlor Propyzamide
Clopyralid Glufosinate-ammonium  Prosulfocarb
Clopyralid +Iodosulfuron-methyl-sodium + Mesosulfuron-methyl Glyphosate IPA Prosulfocarb + S-Metolachlor
Clopyralid + MCPA Imazamox Pyroxsulam 
Clopyralid + MCPA + Mesosulfuron-methyl Iodosulfuron-methyl Quinclorac
Cyhalofop-butyl + Penoxsulam Iodosulfuron-methyl + Mesosulfuron-methyl  Rimsulfuron
Cyhalofop-butyl  Isoxaflutole + Metribuzin S-Metolachlor
Dicamba Isoxaflutole + Terbuthylazine S-Metolachlor+ Terbuthylazine 
Dicamba + MCPA Isoxaflutole + Thiencarbazone-methyl + Cyprosulfamide Tembotrione
Diflufenican Isoxaflutole  Terbuthylazine
Diflufenican + Flufenacet MCPA Thiencarbazone
Diflufenican + MCPA MCPA-isooctyl + Mesosulfuron-methyl + Metribuzin Thifensulfuron-merhyl
Diquat  Mesosulfuron-methyl  Tribenuron Methyl
Ethofumesate Mesotrione Trifloxysulfuron-sodium
Ethofumesate + Metamitron + Phenmedipham Mesotrione + Nicosulfuron  
Azoxystrobin Difenoconazole  Metalaxyl-M
Azoxystrobin + Difenoconazole Dithianon Metconazole
Azoxystrobin + Flutolanil Dithianon + Pyraclostrobin Metconazole + Pyraclostrobin 
Azoxystrobin + Flutriafol Dithianon + Pyrimethanil Metiram + Pyraclostrobin
Azoxystrobin + Tebuconazole Famoxadone Myclobutanil 
Azoxystrobin + Tebuconazole + Flutriafol Fenhexamid Penconazole
Boscalid Fenhexamid + Tebuconazole Picoxystrobin
Boscalid + Cyprodinil Fluazinam Picoxystrobin + Prothioconazole
Captan Fluazinam + Fludioxonil Prochloraz
Copper hydroxide Fludioxonil Prochloraz + Pyraclostrobin
Copper oxide + Metalaxyl-M  Fludioxonil + Metalaxyl-M + Thiabendazole Prochloraz + Tebuconazole
Copper Oxychloride Fludioxonil + Metalaxyl-M  Propamocarb hydrochloride
Cuprous oxide Fluopicolide Prothioconazole
Cuprous oxide + Metalaxyl-M Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride  Prothioconazole + Tebuconazole
Cyazofamid Flutriafol Prothioconazole + Trifloxystrobin
Cyazofamid + Fluazinam Flutriafol + Thiabendazole Pyraclostrobin
Cyazofamid + Fluopicolide Folpet Pyraclostrobin + Tebuconazle
Cymoxanil Folpet + Fosetyl-aluminium Pyrimethanil
Cymoxanil + Famoxadone Fosetyl-aluminium Spiroxamine
Cymoxanil + Flutriafol Hymexazol Tebuconazole + Trifloxystrobin
Cyprodinil Hymexazol + Metalaxyl-M Tebuconazole 
Cyprodinil + Fludioxonil  Imazalil Thiabendazole
Difenoconazole + Pyraclostrobin Kresoxim-methyl  Trifloxystrobin 
Abamectin Buprofezin Flubendiamide + Spirotetramat
Abamectin + Acetamiprid Cyflumetofen Fosthiazate 
Abamectin + Flubendiamide Cypermethrin  Hexythiazox
Abamectin + Fosthiazate Deltamethrin + Pirimiphos-methyl Indoxacarb
Abamectin + Spirodiclofen Deltamethrin  Indoxacarb + Methoxyfenozide
Abamectin + Spirotetramat Emamectin Benzoate + Flubendiamide Indoxacarb + Spiromesifen
Acetamiprid Emamectin Benzoate + Indoxacarb Lambda-cyhalothrin
Acetamiprid + Emamectin Benzoate Emamectin Benzoate + Methoxyfenozide Malathion
Acetamiprid + Flonicamid  Emamectin Benzoate + Pyriproxyfen Metaldehyde
Acetamiprid + Indoxacarb Emamectin Benzoate + Spinosad Metam Sodium
Acetamiprid + Lambda-cyhalothrin Emamectin Benzoate  Methoxyfenozide
Acetamiprid + Pyriproxyfen Esfenvalerate Pirimicarb
Aluminium Phosphide Etoxazole Pirimiphos-methyl 
Bifenazate Flonicamid Pyridaben
Bifenazate + Etoxazole Flonicamid + Pyriproxyfen Pyriproxyfen
Bifenazate + Spirodiclofen Flonicamid + Spirotetramat Spinosad
Bupirimate + Pyraclostrobin Flubendiamide Spirodiclofen
Ethephon Mepiquat chloride Paclobutrazol
Gibberellic acid N-Decanol Trinexapac-ethyl
Azadirachtin Bacillus thuringiensis* Bacillus subtilis*
Boostall Seafacten Searoct
Rodgold Searent